Wat is StuReC?

StuReC is de Facultaire Studentenraad voor Rechten en Criminologie. StuReC werkt samen met de facultaire studentenvertegenwoordigers en staat in contact met de faculteitskringen (VRG en Lombrosiana). Op basis standpunten en nota’s, ingegeven door de vragen en noden van de studenten, tracht StuReC problemen aan te kaarten of zaken te faciliteren. Deze standpunten en nota’s worden meegegeven aan de facultaire studentenvertegenwoordigers die in de bevoegde organen deze zaken aankaarten en hiervoor een oplossing proberen te voorzien.

StuRec Introductie Video


Nieuws

Verkiezingen Studentenraad Faculteit Recht en Criminologie

Gepubliceerd op 03 mei 2021 door Yordi Roskam

Beste studenten

Donderdag 6 mei is het zover, samen zullen we een nieuw enthousiast bestuur verkiezen dat volgend academiejaar onze belangen verder zal vertegenwoordigen.

De kandidaturen kunnen geraadpleegd worden via de volgende link: https://tinyurl.com/4ppvpd78. De bijkomende procedures kunnen teruggevonden worden in de statuten.

Jullie kunnen een stem uitbrengen tijdens de algemene vergadering op donderdag 6 mei om 19:00u (Teams), aansluiten kan via deze link: https://tinyurl.com/5xlr4zfy.

Lees verder...

Verkiezingen Studentenraad Faculteit Recht en Criminologie

Gepubliceerd op 08 april 2021 door Yordi Roskam

Beste medestudenten aan de Faculteit Recht en Criminologie,

Wat vliegt de tijd toch, het is reeds april. Dat wil zeggen dat we al reikhalzend mogen uitkijken naar de verkiezingen van het dagelijks bestuur van de Studentenraad voor Rechten en Criminologie (StuReC). Omcirkel daarom alvast de dag van de verkiezingen, donderdag 6 mei 2021, met extra fluo in je agenda! We doen een warme oproep aan iedereen om te komen stemmen.

Ben je begaan met de leefwereld van de studenten Rechten en Criminologie en wil je graag daadwerkelijk je steentje bijdragen in de werking van onze faculteit? Twijfel niet langer en stel je kandidaat om lid van het dagelijks bestuur van de StuReC te worden.

Kies uit onderstaande functies (voor meer uitleg zie: https://tinyurl.com/3trmmpbv) het profiel dat het beste bij je aansluit en mail je kandidatuurstelling + een enthousiaste motivatie in bijlage naar yordi.roskam@ugent.be. Dit ten laatste op zondag 2 mei 2021.

We zoeken een:

 • Voorzitter

 • Vicevoorzitter Rechten

 • Vicevoorzitter Criminologie

 • Secretaris

 • Penningverantwoordelijke

 • Communicatieverantwoordelijke

 • Evenement

(Note: alle functies zijn cumuleerbaar, behalve deze van voorzitter en vicevoorzitter)

Een kandidatuur instellen kan, als...

 • Je student bent aan de Faculteit Recht en Criminologie, waar je voor minstens 27 studiepunten vakken opneemt.

 • Je beschikt over een goed organisatievermogen, communicatieve vaardigheden en de nodige empathie.

 • Je kritisch, doch realistisch blijft en bereid bent om compromissen te sluiten.

 • Je vertrouwd bent met de standaard office-programma’s.

 • Je beschikt over de nodige dosis enthousiasme en engagement.

Wat we jou hebben te bieden:

 • Vergadertechnieken bijschaven in een hecht, vriendschappelijk team.

 • Een daadwerkelijke impact op het beleid van de faculteit.

 • Veel voldoening in het ondersteunen van studenten op zowel academisch niveau als op het vlak van welzijn.

 • Een gevarieerd takenpakket, dat perfect aansluit bij je interesses.

 • De kneepjes van het vak van het zetelen in een echt bestuur.

 • Een nauw contact met alle actoren op onze faculteit: van proffen, het monitoraat tot de studentenverenigingen, …

 • Een betekenisvolle uitdaging die bovendien mooi staat op je CV.

Bij verdere vragen over de verkiezingsprocedure, kan je steeds onze statuten op de StuReC-site grondig nalezen. We hopen alvast heel wat geëngageerde kandidaturen te mogen ontvangen, zodat we samen volgend academiejaar er terug met volle kracht een lap op kunnen geven!

Tot dan,

Het dagelijks bestuur StuReC

Lees verder...

Voel je aangesproken!

Gepubliceerd op 24 september 2020 door None

Gezocht: studenten voor facultaire raden en commissies (deadline vrijdag 2 oktober 2020 om 18u)

Beste medestudenten

Om onze faculteit in goede banen te leiden bestaan tal van commissies en raden waarin ook studenten gehoord worden. Voor het academiejaar 2020-2021 zijn wij op zoek naar studenten die zin hebben om mee te werken aan het beleid van onze faculteit door in een raad/commissie te zetelen.

Concreet kan jij je kandidaat stellen voor 1 of meer van volgende mandaten:

 • Commissie Internationalisering: 1 student Rechten of Criminologie
 • Financiële Commissie: 1 student Rechten of Criminologie
 • Bibliotheekraad: 1 student Rechten of Criminologie
 • Facultaire Duurzaamheidscommissie: 1 student Rechten of Criminologie
 • Beoordelingscommissie ZAP: 1 student Rechten of Criminologie
 • Facultaire Commissie Diversiteit en Gender: 3 studenten Rechten en Criminologie
 • Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs: 1 student Rechten en 1 student Criminologie
 • Facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek: 1 student Rechten of Criminologie

Specifiek kunnen studenten Criminologie verder zetelen in:

 • Opleidingscommissie Criminologie: 7 studenten
 • Curriculumcommissie Criminologische Wetenschappen: 1 student Ter info: deze student mag niet zetelen in de Interne Beroepscommissie
 • Interne Beroepscommissie Criminologische Wetenschappen: 1 student Ter info: deze student mag niet zetelen in de Curriculumcommissie

In dezelfde lijn staan voor studenten Rechten open:

 • Opleidingscommissie Rechten: 9 studenten
 • Curriculumcommissie Rechten: 1 student Ter info: deze student mag niet zetelen in de Interne Beroepscommissie
 • Interne Beroepscommissie Rechten: 1 student Ter info: deze student mag niet zetelen in de Curriculumcommissie
 • Stagecommissie Rechten: 1 student

De opleidingscommissies komen maandelijks samen. Sommige commissies komen slechts 2 à 3 keer per academiejaar samen, zoals de curriculumcommissies, interne beroepscommissies, financiële commissie en de beoordelingscommissie. Andere komen ad hoc samen, maar minder dan maandelijks. In het licht hiervan is het zeker mogelijk om voor meerdere mandaten te kandideren!

Door de coronacrisis, en de omslag naar nieuwe onderwijsvormen, heerst er komend academiejaar veel onzekerheid. Het is daarom dit jaar misschien nog belangrijker dan voorgaande jaren, dat er goed naar de stem en de bekommernissen van de studenten wordt geluisterd.

Voel je je geroepen om je te laten horen en de belangen van studenten te behartigen? Zin om je stempel te kunnen drukken op het facultair beleid, waardevolle ervaring op te doen en je vergadertechnieken aan te scherpen? Stuur dan zeker een mailtje vanaf je UGent e-mailadres met een korte motivatie (incl. vermelding van studiejaar, richting, studentennummer en de mandaten waarvoor je kandideert) ten laatste tegen vrijdag 2 oktober 2020 naar volgende e-mailadres: sturec@ugent.be. Wij brengen je in de loop van de daaropvolgende week op de hoogte van de mandatentoewijzing. Een evenwichtige verdeling op vlak van opleiding, gender in combinatie met continuïteit en motivatie staan centraal in de beoordeling van de kandidaturen en toewijzing van mandaten.

Aarzel niet om meer informatie te vragen over 1 of meer mandaten via sturec@ugent.be, StuReC op sociale media zoals Facebook en Instagram of de Ufora-pagina 'studentenvertegenwoordiging' (BX00004). Wij staan voor je klaar!

Alvast veel succes in het nieuwe academiejaar!

Yoran Diels, Hailey De Munck, Renaldo De Gussem & Celien De Wever Studentenvertegenwoordigers Faculteitsraad Recht en Criminologie

Lees verder...

Agenda