Projecten

Waar de Facultaire studentenraden zich voornamelijk bezighouden met het samenbrengen en vertegenwoordigen van studenten, kan je bij de de Gentse Studentenraad ook terecht voor de ondersteuning van verschillende grote en kleine projecten ten voordele van de studenten van de UGent. Een verzoek om financiële ondersteuning wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering die beslist over het bedrag en de modaliteiten van de ondersteuning. Een aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden opgesomd in het reglement voor financiële ondersteuning van projecten en kan worden ingediend via voorzitter@gentsestudentenraad.be.


Student Kick-Off
Student Kick-Off is een jaarlijks gratis studentenfestival, dat de start van een nieuw academiejaar markeert. Voor alle info en updates: Website Student Kick-Off