Wie zijn we?

StuReC, de Facultaire Studentenraad voor Rechten en Criminologie bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur. Alle studenten die vakken opnemen aan de Faculteit Recht en Criminologie zijn welkom en hebben in overeenstemming met de statuten stemrecht. De Algemene Vergadering stelt adviezen op over alles wat de studenten aanbelangt. Hieraan wordt het gepaste belang besteed door de StuVers in de verschillende Raden en Commissies van de faculteit.

De Algemene Vergadering duidt jaarlijks een Dagelijks Bestuur aan dat instaat voor de dagelijkse werking van StuRec en evenals voor de externe en het oprichten van werkgroepen.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks bestuur van StuReC staat in voor de goede werking van de Facultaire Studentenraad voor Rechten en Criminologie. Het staat in voor contact met de GSR, het VRG en Lombrosiana en ondersteunt de stuvers in de verschillende raden en commissies. Natuurlijk staan deze enthousiaste personen ook ten dienste van de studenten die er om vragen.

Image

Frederik Rogiers

Voorzitter

Master in de Rechten

Image

An-Sofie Obrie

Vicevoorzitter Criminologische Wetenschappen

Opleiding onbekend

Image

Hannah Surmont

Communicatieverantwoordelijke

Master in de Rechten

Image

Miguel Van de Vaerd

Penningmeester

Master in de Rechten

Image

Lore Van De Velde

Verbindingspersoon Lombrosiana

Master in de Criminologie

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het eindbeslissingsorgaan van de Faculteit Recht en Criminologie. Nadat in de andere commissies adviezen geschreven worden, plannen uitgewerkt worden, etc. neemt de faculteitsraad een eindbeslissing.

Image

Frederik Rogiers

facultair studentenvertegenwoordiger

Master in de Rechten

Image

Yonathan Tison

facultair studentenvertegenwoordiger

Master in de Rechten

Image

Renaldo De Gussem

facultair studentenvertegenwoordiger

Master in de Criminologie