Wie zijn we?

StuReC, de Facultaire Studentenraad voor Rechten en Criminologie bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur. Alle studenten die vakken opnemen aan de Faculteit Recht en Criminologie zijn welkom en hebben in overeenstemming met de statuten stemrecht. De Algemene Vergadering stelt adviezen op over alles wat de studenten aanbelangt. Hieraan wordt het gepaste belang besteed door de StuVers in de verschillende Raden en Commissies van de faculteit.

De Algemene Vergadering duidt jaarlijks een Dagelijks Bestuur aan dat instaat voor de dagelijkse werking van StuRec, evenals voor de externe communicatie en het oprichten van werkgroepen.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks bestuur van StuReC staat in voor de goede werking van de Facultaire Studentenraad voor Rechten en Criminologie. Het staat in voor contact met de GSR, het VRG en Lombrosiana en ondersteunt de stuvers in de verschillende raden en commissies. Natuurlijk staan deze enthousiaste personen ook ten dienste van de studenten die er om vragen.

Image

Yordi Roskam

Voorzitter

Bachelor in de Criminologische Wetenschappen

Image

Roselien Steeman

Secretaris

Master in de Rechten

Image

Celien De Wever

Vicevoorzitter Rechten

Master in de Rechten

Image

Thalita De Cuyper

Vicevoorzitter Criminologische Wetenschappen

Bachelor in de Criminologische Wetenschappen

Image

Nicholas Schepens

Penningmeester

Master in de Rechten

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het eindbeslissingsorgaan van de Faculteit Recht en Criminologie. Nadat in de andere commissies adviezen geschreven worden, plannen uitgewerkt worden, etc. neemt de faculteitsraad een eindbeslissing.

Image

Yoran Diels

facultair studentenvertegenwoordiger

Bachelor in de Criminologische Wetenschappen

Image

Hailey De Munck

facultair studentenvertegenwoordiger

Master in de Criminologische Wetenschappen

Image

Renaldo De Gussem

facultair studentenvertegenwoordiger

Master in de Criminologische Wetenschappen

Image

Celien De Wever

facultair studentenvertegenwoordiger

Master in de Rechten