Wie zijn we?

StuReC, de Facultaire Studentenraad voor Rechten en Criminologie bestaat uit een Algemene Vergadering en een Dagelijks Bestuur. Alle studenten die vakken opnemen aan de Faculteit Recht en Criminologie zijn welkom en hebben in overeenstemming met de statuten stemrecht. De Algemene Vergadering stelt adviezen op over alles wat de studenten aanbelangt. Hieraan wordt het gepaste belang besteed door de StuVers in de verschillende Raden en Commissies van de faculteit.

De Algemene Vergadering duidt jaarlijks een Dagelijks Bestuur aan dat instaat voor de dagelijkse werking van StuRec en evenals voor de externe en het oprichten van werkgroepen.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks bestuur van StuReC staat in voor de goede werking van de Facultaire Studentenraad voor Rechten en Criminologie. Het staat in voor contact met de GSR, het VRG en Lombrosiana en ondersteunt de stuvers in de verschillende raden en commissies. Natuurlijk staan deze enthousiaste personen ook ten dienste van de studenten die er om vragen.

Image

Frederik Rogiers

Voorzitter

Master in de Rechten

Image

Hannah Surmont

Vicevoorzitter(s)

Master in de Rechten

Image

Louis Behaeghe

Secretaris

Master in de Rechten

Image

Miguel Van de Vaerd

Penningmeester

Master in de Rechten

Image

Kevin Foccart

Verbindingspersoon VRG

Master in de Rechten

Image

Lore Van De Velde

Verbindingspersoon Lombrosiana

Master in de Criminologie

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het eindbeslissingsorgaan van de Faculteit Recht en Criminologie. Nadat in de andere commissies adviezen geschreven worden, plannen uitgewerkt worden, etc. neemt de faculteitsraad een eindbeslissing.

Image

Frederik Rogiers

Studentenvertegenwoordiger

Master in de Rechten

Image

Dylan Couck

Studentenvertegenwoordiger

Master in de Rechten

Opleidingscommissie Rechten

Image

Frederik Rogiers

-

Master in de Rechten

Image

Hannah Surmont

-

Master in de Rechten

Image

Robbe Willems

-

Opleiding onbekend

Image

Dylan Couck

-

Master in de Rechten

Image

Elke Seghers

-

Opleiding onbekend

Image

Benjamin Lapeere

-

Opleiding onbekend

Commissie Internationalisering

Image

Frederik Rogiers

-

Master in de Rechten

Financiële Commissie

Image

Louis Behaeghe

-

Master in de Rechten

Bibliotheekraad

Image

Frederik Rogiers

-

Master in de Rechten

Facultaire Duurzaamheidscommissie

Image

Julie Beausaert

-

Opleiding onbekend

Beoordelingscommissie ZAP

Image

Dylan Couck

-

Master in de Rechten

Commissie Nevenactiviteiten

Image

Axelle De Jonghe

-

Opleiding onbekend

Facultaire commissie diversiteit en gender

Image

Imane Salmi

-

Opleiding onbekend

Image

Thaïs De Boever

-

Opleiding onbekend

Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

Opleidingscommissie Criminologie

Image

Jelle De Kock

-

Opleiding onbekend

Image

Nino Van Impe

-

Opleiding onbekend

Image

Yoran Diels

-

Opleiding onbekend

Image

Lore Van De Velde

-

Master in de Criminologie

Opleidingscommissie Notariaat

Opleidingscommissie LLM

Opleidingscommissie Erasmus Mundus Law and Economics

Opleidingscommissie Maritieme wetenschappen

Curriculumcommissie Rechten

Image

Dylan Couck

-

Master in de Rechten

Curriculumcommissie Criminologische wetenschappen

Image

Brent De Ruyver

-

Opleiding onbekend

Curriculumcommissie LL.M

Stagecommissie criminologische wetenschappen

Image

Lore Van De Velde

-

Master in de Criminologie

Stagecommissie Rechten

Interne Beroepscommissie rechten

Image

Frederik Rogiers

-

Master in de Rechten

Interne Beroepscommissie criminologische wetenschappen

Image

An-Sofie Obrie

-

Opleiding onbekend

Facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Image

Axelle De Jonghe

-

Opleiding onbekend

Werkgroep Facultair beleid

Image

Dylan Couck

-

Master in de Rechten