Statuten & Regelementen

Hieronder vinden jullie de statuten van de Facultaire Studentenraad Rechten en Criminologie.

Statuten StuReC

De formele werking en omkadering van StuReC vind je hier terug in de Statuten.

Laatst goedgekeurd op 7 oktober 2020

Leden van de Algemene Vergadering