Statuten & Regelementen

Hieronder vinden jullie de statuten van de Facultaire Studentenraad Rechten en Criminologie.

Statuten StuReC