StuReC verkiezingen op 7 mei!

Beste studenten,

Het einde van het academiejaar komt in zicht, niet alleen begint de stress om papers en examens toe te nemen, ook op andere vlakken stijgt de spanning. Nu de Studentenraad terug op de rails staat, wil dat ook zeggen dat op de laatste Algemene Vergadering van dit jaar het bestuur voor volgend jaar verkozen wordt.

Op 7 mei 2019, onze volgende AV, kunnen jullie dit nieuwe bestuur zelf aanduiden. Maar waarom enkel stemmen en niet je zelf engageren? StuReC zoekt nog enkele enthousiaste studenten, op zoek naar een kleine uitdaging voor het komende academiejaar. Meer details over de afzonderlijke functies kunnen jullie hieronder vinden, maar volgende kwaliteiten zijn zeker een must.

  • Je bent student aan de Faculteit Recht en Criminologie, waar je voor minstens 27 studiepunten vakken opneemt.
  • Je beschikt een goed organisatievermogen, communicatieve vaardigheden en de nodige tact.
  • Je blijft kritisch doch realistisch.
  • Je bent vertrouwd met de standaard office-programma’s.
  • Je beschikt over de nodige dosis enthousiasme en engagement.

Al overtuigd? Aarzel dan niet en stuur je kandidatuur met korte motivatie naar frederik.rogiers@ugent.be. Voor de precieze regels omtrent de verkiezingen, kan je op deze website onze statuten raadplegen. De motivatie en informatie over de kandidaten worden openbaar gemaakt om iedereen toe te laten een overdachte stem te kunnen uitbrengen.

Twijfel je nog of wil je meer informatie, contacteer ons dan gerust via Facebook of mail naar frederik.rogiers@ugent.be!

Voorzitter

Als voorzitter sta je aan het hoofd van de Facultaire Studentenraad Recht en Criminologie. Je geeft leiding aan de studentenraad en bent dan ook een van de eerste aanspreekpunten voor studenten met vragen, opmerkingen en bedenkingen.

Als Voorzitter sta je in voor het opstellen en voeren van het beleid van de StuReC ten voordele van de studenten aan de Faculteit Recht En Criminologie. Verder leid je de Algemene Vergaderingen op een ordentelijke en vlotte manier en zorg je ervoor dat deze minstens 4 keer per jaar, 2 keer per semester, wordt samengeroepen.

Tevens sta je in voor de communicatie naar de Gentse Studentenraad en andere Facultaire studentenraden en coördineer je de acties van de verschillende leden van de StuReC.

Als hoofd van de Facultaire Studentenraad Recht en Criminologie wordt de voorzitter verkozen met een 2/3 meerderheid van de aanwezige studenten. Vertrouwen opwekken en goed overkomen is dus de boodschap.

Vicevoorzitter(s)

De vicevoorzitter ondersteunt de voorzitter in diens taken en vervangt deze bij afwezigheid. De taken van de Vicevoorzitter komen dus overeen met deze van de voorzitter. Samen met de voorzitter en de verkozen studentenvertegenwoordigers stippel je het beleid van StuReC uit.

Verder zorg je ervoor dat de Algemene Vergadering minstens 4 keer per jaar, 2 keer per semester, samenkomt en dat hiervan verslagen worden gemaakt die de studenten en de nodige commissies bereiken. De Facultaire Studentenraad Recht en Criminologie beschikt over een vicevoorzitter voor de opleiding criminologie en over een vicevoorzitter voor de opleiding rechten, wij zoeken dus maar liefst twee vicevoorzitters!

De vicevoorzitter wordt verkozen met een gewone meerderheid van de aanwezige studenten.

Secretaris

De secretaris is de belangrijkste persoon ter vergadering. Hij of zij zorgt er immers voor dat wat op de vergaderingen gezegd wordt, genoteerd wordt en in overzichtelijke vorm de studenten van de faculteit bereikt. Snel kunnen schrijven of bij voorkeur typen is dan ook een must voor deze functie. Samen met de communicatieverantwoordelijke zorg je er ook voor dat de verslagen de studenten daadwerkelijk bereiken.

De secretaris wordt verkozen per gewone meerderheid van de aanwezige studenten.

Penningmeester

De Penningverantwoordelijke gaat in samenspraak met de voorzitter over de financiën van StuReC, zo ben je ervoor verantwoordelijk dat het budget wordt bijgehouden en dat kosten worden doorgegeven aan de GSR. Dit betekent ook dat je de logistiek van StuReC verzorgt en controleert met het oog op een verzorgde en goed lopende Algemene Vergadering.

De penningverantwoordelijke wordt verkozen per gewone meerderheid van de aanwezige studenten.

Communicatieverantwoordelijke

De Communicatieverantwoordelijke gaat in samenspraak met de voorzitter over de externe communicatie van StuReC. Hij of zij is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de website en de facebookpagina en voor het verspreiden van de nodige informatie bij de studenten, waaronder het langsgaan in auditoria om de vergaderingen aan te kondigen. Een vlotte en zelfzekere persoon zijn is voor deze functie een must.

De Communicatieverantwoordelijke wordt verkozen per gewone meerderheid van de aanwezige studenten.

Verbindingspersoon VRG

Als verbindingspersoon VRG sta je in voor de communicatie tussen de studentenraad StuReC en de studentenvertegenwoordigers enerzijds en het VRG anderzijds. je helpt bij het informeren over hetgeen leeft aan de faculteit en bij de studenten en helpt bij het plannen van vergaderingen om overlap te vermijden waar mogelijk.

De verbindingspersoon VRG wordt niet verkozen maar aangeduid door het nieuwe bestuur in samenspraak met de studentenvereniging. Toch kan het al handig zijn om hier nu al over na te denken zodat je in het nieuwe jaar onmiddellijk van start kan gaan.

Verbindingspersoon Lombrosiana

Als verbindingspersoon Lombrosiana sta je in voor de communicatie tussen de studentenraad StuReC en de studentenvertegenwoordigers enerzijds en Lombrosiana anderzijds. je helpt bij het informeren over hetgeen leeft aan de faculteit en bij de studenten en helpt bij het plannen van vergaderingen om overlap te vermijden waar mogelijk.

De verbindingspersoon Lombrosiana wordt niet verkozen maar aangeduid door het nieuwe bestuur in samenspraak met de studentenvereniging. Toch kan het al handig zijn om hier nu al over na te denken zodat je in het nieuwe jaar onmiddellijk van start kan gaan.

Hopelijk tot op dinsdag 7 mei!