StuReC verkiezingen!

Beste studenten,

Het einde van het academiejaar komt in zicht, corona of niet, de Studentenraad gaat door. Niet zo lang geleden kozen jullie je nieuwe vertegenwoordigers in de Faculteitsraad. Nu is het de beurt aan hun collega's in de Facultaire Studentenraad, dit zijn de StuVers die de contacten met de andere faculteiten verzorgen en andere StuVers met elkaar in contact brengen. In tegenstelling tot de voorbije jaren worden de verkiezingen dit jaar online gehouden.

Vanaf vandaag tot en met zaterdag 16 mei (12h) kan je je kandidaat stellen voor onderstaande functies. Vanaf zaterdag 16 mei (18h) tot en met zaterdag 23 mei (18h) kan iedere student aan de faculteit recht en criminologie zijn of haar stem uitbrengen voor elk van de functies.

Hieronder vinden jullie meer details over de afzonderlijke functies, maar volgende kwaliteiten zijn zeker een must.

  • Je bent student aan de Faculteit Recht en Criminologie, waar je voor minstens 27 studiepunten vakken opneemt.
  • Je beschikt over een goed organisatievermogen, communicatieve vaardigheden en de nodige tact.
  • Je blijft kritisch doch realistisch.
  • Je beschikt over de nodige dosis enthousiasme en engagement.

Al overtuigd? Aarzel dan niet en stuur je kandidatuur met foto en korte motivatie naar sturec@ugent.be. Voor de precieze regels omtrent de verkiezingen, kan je op deze website onze statuten raadplegen. De motivatie, foto en informatie van de kandidaten worden later openbaar gemaakt tijdens de daadwerkelijke verkiezingen om de studenten toe te laten een overdachte stem te kunnen uitbrengen.

Twijfel je nog of wil je meer informatie, contacteer ons dan gerust via Facebook of mail naar sturec@ugent.be!

Om de onafhankelijkheid te waarborgen kunnen de voorzitter en vicevoorzitters geen lid zijn van een facultaire Studentenvereniging, dit is niet van toepassing op de overige functies. De functies van StuVer in StuReC en StuVer in facultaire of universitaire organen zijn cumuleerbaar.

Voorzitter

Als voorzitter sta je aan het hoofd van de Facultaire Studentenraad Recht en Criminologie. Je geeft leiding aan de studentenraad en bent dan ook een van de eerste aanspreekpunten voor studenten met vragen, opmerkingen en bedenkingen.

Als Voorzitter sta je in voor het opstellen en voeren van het beleid van de StuReC ten voordele van de studenten aan de Faculteit Recht en Criminologie. Verder leid je de Algemene Vergaderingen op een ordentelijke en vlotte manier en zorg je ervoor dat deze minstens 4 keer per jaar, 2 keer per semester, wordt samengeroepen.

Tevens sta je in voor de communicatie naar de Gentse Studentenraad en andere Facultaire studentenraden en coördineer je de acties van de verschillende leden van StuReC.

De voorzitter wordt verkozen via een 2/3de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, Vertrouwen opwekken en goed overkomen is de boodschap!

Secretaris

De secretaris is de belangrijkste persoon ter vergadering. Hij of zij zorgt er immers voor dat wat op de vergaderingen gezegd wordt, genoteerd wordt en in overzichtelijke vorm de studenten van de faculteit bereikt. Snel kunnen schrijven of bij voorkeur typen is dan ook een must voor deze functie. Samen met de communicatieverantwoordelijke zorg je er ook voor dat de verslagen de studenten daadwerkelijk bereiken.

De secretaris wordt verkozen via een gewone meerderheid van de aanwezige studenten/uitgebrachte stemmen.

Vicevoorzitter Rechten

De vicevoorzitter ondersteunt de voorzitter in diens taken en vervangt deze bij afwezigheid. De taken van de Vicevoorzitter komen dus overeen met deze van de voorzitter. Samen met de voorzitter en de verkozen studentenvertegenwoordigers stippel je het beleid van StuReC uit.

Verder zorg je ervoor dat de Algemene Vergadering minstens 4 keer per jaar, 2 keer per semester, samenkomt en dat hiervan verslagen worden gemaakt die de studenten en de nodige commissies bereiken. De Facultaire Studentenraad Recht en Criminologie beschikt over een vicevoorzitter voor de opleiding criminologie en over een vicevoorzitter voor de opleiding rechten, wij zoeken dus maar liefst twee vicevoorzitters!

De vicevoorzitter wordt verkozen via een gewone meerderheid van de aanwezige studenten/uitgebrachte stemmen.

Vicevoorzitter Criminologische Wetenschappen

De vicevoorzitter ondersteunt de voorzitter in diens taken en vervangt deze bij afwezigheid. De taken van de Vicevoorzitter komen dus overeen met deze van de voorzitter. Samen met de voorzitter en de verkozen studentenvertegenwoordigers stippel je het beleid van StuReC uit.

Verder zorg je ervoor dat de Algemene Vergadering minstens 4 keer per jaar, 2 keer per semester, samenkomt en dat hiervan verslagen worden gemaakt die de studenten en de nodige commissies bereiken. De Facultaire Studentenraad Recht en Criminologie beschikt over een vicevoorzitter voor de opleiding criminologie en over een vicevoorzitter voor de opleiding rechten, wij zoeken dus maar liefst twee vicevoorzitters!

De vicevoorzitter wordt verkozen via een gewone meerderheid van de aanwezige studenten/uitgebrachte stemmen.

Communicatieverantwoordelijke

De Communicatieverantwoordelijke gaat in samenspraak met de voorzitter over de externe communicatie van StuReC. Hij of zij is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de website en de Facebookpagina en voor het verspreiden van de nodige informatie bij studenten, waaronder het langsgaan in auditoria om vergaderingen aan te kondigen. Een vlotte en zelfzekere persoon zijn is voor deze functie een must.

De Communicatieverantwoordelijke wordt verkozen via een gewone meerderheid van de aanwezige studenten/uitgebrachte stemmen.

Penningmeester

De Penningverantwoordelijke gaat in samenspraak met de voorzitter over de financiën van StuReC, zo ben je ervoor verantwoordelijk dat het budget wordt bijgehouden en dat kosten worden doorgegeven aan de GSR. Dit betekent ook dat je de logistiek van StuReC verzorgt en controleert met het oog op een verzorgde en goed lopende Algemene Vergadering.

De penningverantwoordelijke wordt verkozen via een gewone meerderheid van de aanwezige studenten/uitgebrachte stemmen.

Verbindingspersoon VRG

Als verbindingspersoon VRG sta je in voor de communicatie tussen de studentenraad StuReC en de studentenvertegenwoordigers enerzijds en het VRG anderzijds. je helpt bij het informeren over hetgeen leeft aan de faculteit en bij de studenten en helpt bij het plannen van vergaderingen om overlap te vermijden waar mogelijk.

De verbindingspersoon VRG wordt niet verkozen maar aangeduid door het nieuwe bestuur in samenspraak met de studentenvereniging. Toch kan het al handig zijn om hier nu al over na te denken zodat je in het nieuwe jaar onmiddellijk van start kan gaan.

Verbindingspersoon Lombrosiana

Als verbindingspersoon Lombrosiana sta je in voor de communicatie tussen de studentenraad StuReC en de studentenvertegenwoordigers enerzijds en Lombrosiana anderzijds. je helpt bij het informeren over hetgeen leeft aan de faculteit en bij de studenten en helpt bij het plannen van vergaderingen om overlap te vermijden waar mogelijk.

De verbindingspersoon Lombrosiana wordt niet verkozen maar aangeduid door het nieuwe bestuur in samenspraak met de studentenvereniging. Toch kan het al handig zijn om hier nu al over na te denken zodat je in het nieuwe jaar onmiddellijk van start kan gaan.

Veel succes!